У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

Облици и методи дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга 2020

По одлуци Народне библиотеке Србије о акредитацији програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2020. годину. одобрена је акредитација програма Интернет клуба -  Облици и методи дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга.  

Семинар демистификује и популарише дигиталне методе и технике у комуникацији са корисницима за унапређење библиотечког пословања.  Семинар ће бити доступан библиотечким радницима од 27.јануара 2020. године у трајању од 6 наставних часова. Такође, централни годишњи семинар са интернационалним учешћем (Србија, БиХ, Хрватска, С. Македонија),  биће одржан 26,27 и 28. маја 2020. у  тренинг центру Интернет клуба. Хотел "Врујци", Бања Вруци.

Партиципација учешћа на овом скупу ( два пуна пансиона, котизацја, стручне консутација и туристички садржаји) износи за чланове мреже БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА  19.400,00 динара и 25.500,00 динара за остале.