У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

EDU блог

Пратите насХОРТИКУЛТУРНЕ Е - БИБЛИОТЕКЕ

Ауторски тим оснивача Интернет клуба -  Мирко С. Марковић, независни библиотеар саветник и Драган Р. Сајић, инж -  осмислио је програм - пројекат

„ ХОРТИКУЛТУРНА е- БИБЛИОТЕКА“ и  on line акредитовао:

- у рангу - Green 4.0 - код Greenlibraries.org ,

- за програма сталног стручног усавршавања код Народне библиотеке Србије ( за библиотечко-информациону делатност за 2018. годину.). 

Пројекту су до сада приступиле библиотеке: "Димитрије Туцовић", Лазаревац  и иницијалне приступнице упутиле библиотеке из Кикинде, Зрењанина, Вршца, Ковачице и Јагодине.

 Пројекат семинара и менторске инструктаже предвиђа  унапређење програмске понуде садржаја и сервиса у библиотекама уз повећање коришћења постојећих фондова. 

Тема:      Упознавање полазика са основама коришћења садржаја хортикултуре у раду библиотекама,  доступним  и електрониским ресурсима . Објашњење принципа примене стручне и приручне литературе и електронских база хортикултуре у библиотечком окружењу. Приказ примера најбоље праксе библиотека у свету, али добрих примера праксе код нас. 

                              

  Е - КАТАЛОГ ХОРТИКУЛТУРЕ                 МАЛА ХОРТИКУЛТУРНА БИБИОТЕКА              БАЗА ХОРТИКУЛТУРЕ  


Програм се састоји од интерактивних предавања у оквиру којих се обрађују следеће теме:

a.      Зашто релација холтикултура и библиотеке, са постављањем практичних дублета.

b.      Дефинција основних појмова  у оквирима примењене хортикултуре.

c.       Примери библиотека са развијеним садржајима из ове области од Smithsonian Libraries Botany and Horticulture Library Washington DC до библиотеке у Багрдану (Србија)  и  друштвених мрежа (EBHL- European Botanical  and Horticultural Libraries Group )

d.      Основи за поставку претрага садржаја и база на сајту www.hortikulturna.biblioteka.org.rs

e.       Могућности за примену елемената из домена хортилуртире у раду народних (јавних) библиотека.

f.        Техника примене анимационих програма са садржајима  из домена хортилуртире  у три корака.

g.      Хортикултура и маркетинг библиотека.

h.      Библиотечке услуге које подржавају садржаје активности из домена хортилуртире :

i.        Примери и искуства доступности и коришћења литрературе која обрађује хортикултурне садржаје.  

 

БАШТОВАН - МАЛИ ХОРТИКУЛТУРНИ ВИДЕО САВЕТНИК