ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

САДРЖАЈИ КУЛТУРЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

Интернет клуб, који је већ 20 година лидер у умрежавању и обједињеном наступу субјеката из области културе, хортикултуре и туризма (руралног) , уз тренинге и едукације у реалном окружењу, одржао је инструктивни семинар за запослене у установама културe  и водеће људе туристичких субјекта на територији Општине Чајетина, под насловом „САДРЖАЈИ КУЛТУРЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА“.  Семинар је реализован комбинован - o предавањем и on line по моделу- internet.edu.rs.путем стручних консултацијама. 

Том приликом тридесетак полазника, у две сесије, определили су кључне термине - речи на које у даљем раду треба обратити посебну пажњу у умрежавању са садржајима кутуре и нематеријалних добара: спорт, рекреација, ерски хумор, манифестације, храна, образовање, музеј , хајдучија, мултидисциплинарност, дигитализација ресурса, завичајност, стари занати, фолклор,  топоними, иновативност, оригиналност, садржаји културе, генерацијско сучељавање

Даља подршка на пројекту подразумева и стручне консултације, саветника у Proifit concept L/A и једног истакнутог стручњака за графичко – ликовна решења монографских и простроних туристичких публикација

 

ИКТ подршка била је обезбеђена на интернет адресама: 1. www.internet.edu.rs иwww.internet.co.rs 2. www.garden.rs 3. www.hortikulturna.biblioteka.org.rs и друштвеним мрежама

1. facebook,
2. instagram