ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

„ИKT ПУТOКАЗИ - KA САВРЕМЕНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Овогодишњи семинар Интернет клуба који је код НБС акредитован са 6 бодова у.три сегмента упознаје полазнике са тренутним развојем и доступнм облицима ИКТ комуникација. Посебан аспект је примена ИКТ у комуникацијама реалног окружења библиотечке делатности. (Мапирање дигиталних комуникативних канала који већ постоје и доступни су, али се не користе.)
У три нивоа пресека стања, посебна пажња је усмерена могућности које у раду библиотека пружају; Г3, Г4 и Г5 мобилна мрежа, Андроид апликације, умрежавање. Семинар у први план поставља сврху комуникацијe библиотека са корисницима на нивоу друштвених мрежа: твитер – инстаграм – фејсбук – јамер – you tube …
Засебан сегмент чини сагледавање улоге библиотека у дигиталном добу, пре свега - дигиталној комуникацији.
Чињеница да корисници (не само тинејџери) владају завидним степеном дигиталних вештина што  условљава да они у библиотеци морају наћи релевантан одговор на свој упит.
ИКТ комунуикација је ОСНОВ тога.
Централни део обуке чини представљање нових ИКТ алата, овладавање и њихова имплементација у библиотечку праксу и пословање.
Ово представља и јединствену прилику за укључивање нових видова дигиталних записа ( JPG, MP3, MP4, PDF, PPT…). у изражавању за класичне библиотечке активности.
Тиме се знатно унапређује и основна библиотечка понуда јавних библиотека и оитварају могућности за сарадњу са школским и посебним библиотека на локалном нивоу.

Синтеза прва два сегмента (који су у начелу образовно – инфорамативни) поткрепљује се на примерима добре праксе (респозиторијум IFLA и ALA 2020-21.) уз иновативности у овом делокругу библиотечког деловања код нас и у региону.
Закључни сегмент је својеврсна радиониоца – Сајамидеја – у ком сви учесници у раду активно користеједан вид комуникације ИКТ  по избору). У радионичном делу симулирају персонални(иновативни) вид комуникације са имагинарним корисником или потенцијалним корисником.
У зависности од епидемилошких услова семинар се изводи у групама до 10 или 20 полазника, on line   преко платформе digitalizacija.rs или комбиновано. За сваки сегмен обезбеђени су туторијали на сајту internet.edu.rs.
 
Теме: 
1. Значај и примена Информациио Комуникационих Технологија
2. Пракса и методи примене дигиталне комуникације у култури.
2.1. Степен дигитализације библиотечких фондова и услуга у реалном окружењу библиотека у Србији.
3. Упознавање са резултатима истраживања „Библиотеке у COVID 19 окружењу“ који ће помоћи у сагледавању  реаговања на ИКТ изазове јавних библиотека у дигиталном добу.
4. Иновативне библиотечке услуге (примери добре праксе у Србији и региoну)
5. Инструиктажа за основно коришћења информационих и комуникационих технологија и практичну примбну у обављању библиотечке делатнопсти на нивоу јавних (народних) библиотека.
6. Сајам идеја (радионица)  
 
 
СЕМИНАР ОТВАРА
Проф.др Гордана Рудић
шеф катедре за библитекарство и информатику Педагошког факултета у Сомбору Универзитета у Новом Саду
 
 
 
ИЗБОР ИЗ ИЗЛАГАЊА 
 
 

1.

2.

3.

ТУТОРИЈАЛ + PPT

 

4.

 УПУТСТВО + PTT