ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

ИЗ БИОГРАФИЈЕ АУТОРА

Докторанд библиотекарства.

Основне академске студије: Филозофски факултет у Београду . Запослена у Градској библиотеци у Љигу.

Од 2021. г. полагањем стручног испита улази у звање - дипломирани библиотекар .

На Педагошком факултету у Сомбору   2022. стиче звање мастер

Библиотечку праксу развија и унапређује употребом дигиталних алата, аутор је Е-библиотеке Љиг, Виртуелне полице и рефералних база података: е-каталога монографских публикација.

Од 2020. учествује на стручним скуповима у земљи и региону (Пријепоље, Београд, Чајетина, Бијељина...)

Континуираним образовањем и сталним стручним усавршавањем, настоји да унапреди рад у библиотечкој делатности.

У Интернет клубу Србије, Љиг води  сектор "Дигитализција библиотека".

Један је од оснивача удружења за неговање културног наслеђа "Челник" и коаутор монографије "Три јубилеја у Љигу".