ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

ИЗВОДИ 

 

…У овој монографској публикацији анализиране су потребе и могућности мањих јавних библиотека у домену формирања и одржавања  дигиталних садржаја и онлајн услуга. Посебан допринос унапређењу и промоцији услуга библиотека ауторка је дала кроз истраживање и анализу мноштва дигиталних алата отвореног кода. Осим тога, приказане су конкретне апликације добијене помоћу ових алата, које су своју практичну примену већ нашле у јавној библиотеци у Љигу. Истакнуте су могућности примене дигиталних алата током планирања и реализације различитих активности у библиотекама и анализиран је њихов утицај на подршку рада библиотекара у онлајн окружењу, на разноврсну понуду дигиталних садржаја у циљу задовољавања потреба корисника, али и подстицања корисника, пре свега младих, да користе овакве технологије у образовне сврхе.

… Трансформација библиотечких услуга је процес који се одвија упоредо са развојем информационих, комуникационих и дигиталних технологија. Примена дигиталних алата отвореног кода у малим јавним библиотекама описана у овој публикацији, омогућује приближавање кориснику и његовим потребама кроз онлајн понуду савремених дигиталних услуга. Тиме корисници свих категорија добијају могућност онлајн приступа различитим садржајима, од информација о активностима и дешавањима у библиотеци, преко едукативних садржаја изабраних и понуђених од стране библиотекара или насталих у сарадњи са образовним институцијама, до услуга у којима могу и сами да учествују и утичу на стварање дигиталних садржаја библиотеке. Библиотекари добијају додатну прилику да искажу своју креативност и иновативност, унапреде услуге у библиотекама, промовишу фондове и, што је од посебне важности, анимирају кориснике. Коначно, библиотеке добијају нове могућности за извршавање своје мисије у промоцији културе, књиге и читања, као и едукације корисника.

… Научна и стручна литература из области проучавања публикације код нас није у довољној мери заступљена, чиме се потврђује потреба за издавањем ове публикације. Ауторка је темељно истражила карактеристике и могућности примене мноштва дигиталних алата, систематично их презентовала, укључивши и приказ дигиталних садржаја креираних личним залагањем помоћу наведених алата. Тиме је у потпуности заокружила истраживачки задатак који је сажет у самом наслову…

Проф. др Гордана Рудић
Катедра за библиотекарство
Педагошки факултет у Сомбору Универзитет у Новом Саду

***

…Монографска публикација Валентине Поповић представља заокружену целину која садржински одговара понуђеном наслову, а издваја се квалитетним приступом једној области којој до сада код нас није поклоњена довољна пажња. Тиме се ово издање препоручује и као основа за даљи развој уско специјализоване теме која је од интереса за библиотекаре и кориснике малих библиотека, али и све оне који су корисници дигитализације или су њени извршиоци, јер процеси употребе дигиталних алата у малим јавним библиотекама свакако, а сада је овакав став и поткрепљен темељним приступом изложеним у овој књизи, представљају неупитно део ширих процеса дигитализације у библиотекарству.*

…Од посебног је интереса за стручну и научну заједницу детаљно презентован пример примене дигиталних алата у формирању „Е-библиотеке“ као дигиталног огранка, места за дигитални садржај намењен свим старосним категоријама корисника. Коришћење различитих дигиталних алата омогућило је бољу контролу, управљање и промоцију садржаја. У оквиру ове целине концептуално се по важности истиче анализа коју књига доноси, а која се односи на рад јавних библиотека у онлајн окружењу у коме библиотека информише кориснике о актуелним образовним и културним садржајима и омогућава њихово коришћење и онда када се корисници физички не налазе у библиотеци. На овај начин „Е-библиотека“ подржава рад библиотекара у онлајн окружењу упућују кориснике ка занимљивим дигиталним садржајима, са циљем подстицања младих да користе нове технологије у образовне сврхе на занимљив и креативан начин…

Доц. др Адам Софронијевић
Библиотекар саветник
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић"