ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

ВРУЈЦИ 2016.

Одржан је  20.  библиотечки семинар  - Мастер курс руководиоца научног сектора Интернет клуба, др Адама Софронијевића

НОВА ПАРАДИГМА САРАДЊЕ У  БИБЛИОТЕКАМА и АУТОРСКО ПРАВО У ЊЕНОМ ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ .

Курс др Адама Софронијевића у сегментима објашњава пословање библиотека са аспекта растућег утицаја Веб 2.0 технологија, али значаја ауторских права приликом примене у библитечкој пракси.

Предавачи: Др Адам Софронијевић, др Татјана Брзуловић Станисављевић,  др Драгана Столић, Оливера Јелкић, адвокат и Тихомир Маројевић из Градске књижнице Вибнковци су у три дана заокругли пут од теријских претпоставки до парадигме сарадње у и са билиотекама свих који су заинтересовани за њихов рад. 

Семинар Интернет клуба је био под стручним покровитељством Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Универзитета у Београду. Полазници и предавачи су били из Београда, Кикинде, Сремске Митровице, Обреновца, Лазаревца, Уба, Пожаревца, Крушевца, Јагодине, Параћина, Малог Црнића, Чајетине, Винковаца ...

Првога дана семинара уручена међународно признање ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ЗАХВАЛНОСТИ, председнику Друштва библиотекара Републике Српске, нашој драгој Стојки Мијатовић. О значају ове награде најбоље говоре имена оних који су је до сада добили - Гулдрун Кривокапић ( СР Немачка), Емилија Пезер (Хрватска) и Бреда Карун (Словенија). 

Сегменти тродневног рада са презентацијама предавача:

1.      Ауторскo право у библиотечко  - информационој делатности и то:

а) ОСНОВНИ ПОЈМОВИ АУТОРСКОГ ПРАВА  И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ЗАКОНОДАВСТВУ

б) ЗАШТИТА АУТОРСКОГ ПРАВА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

в)  Управљање дигиталним правима (DRM)

г)  Ауторско право у пракси библиотека (легати и сл.)

2.      Примена технологија које омогућавају виши ниво сарадње и интерактивност између запослених у библиотеци и група заинтересованих за пословање библиотека .

3.      Разрада услова који омогућавају усклађивање пословања библиотека са потребама и очекивањима група заинтересованих за њен рад..

4.      Посебна област је  сарадња у библиотекама. У првом плану је потреба за новом парадигмом сарадње у библиотекама која дефинише различите аспекте сарадње.

5.      Савремена пракса тумачења легата, завештања, опорука  и оставински поступак на примеру оставине Јована Ћирилова.

6.      Добри примери праксе и перспективе уравнотежења  понуђеног и стварно потребног.

Посебна пажња се посвећује анализи очекивања везаних за учествовање корисника библиотеке у процесу коришћења услуга библиотеке, али и у оним активностима које су традиционално обављали искључиво запослени у библиотеци.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

Ауторско право                                    Међународне          Нова                  Библиотеке и

општи појмови    повреда права     конвенције      .     парадигма       сродне установе

                   

Курс указује на неопходност прилагођавања библиотека потребама и навикама корисника, оснивача, финансијера и запослених, која се манифестује у великој мери применом Веб 2.0 технологија у комуникацији и сарадњом  по моделу Библиотека 2.0 и Предузеће 2.0, али и доследном применом ауторског права. На овај начин дефинисана нова парадигма сарадње представља суштинску меру промене библиотечког пословања.  

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ:

- Дружење са ВОДА -* ВОДОМ.

- Разговор с поводом - " Библиотекарски пут од истраживања до популарне књиге", у билијар сали "Војвода Мишић", књига „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“ и саговорници др Татјана Брзуловић Станисављевић и Мирко С. Марковић.

- Ватрена ноћ библиотекара - "Марковића авлија" у Малим Мариштима, обиловала је изненађењима међу којима се издвајају

Јавна читалачка проба урнебесне мобнодраме БИБЛИОТЕКАРКА  у извођењу Алкесандре Сашке Манасијевић

- ХОРТИКУЛТУРНИ КАБАРЕ у извођењу Оливере Оље Јелкић, Мирка Марковића, Александре Сашке Манасијевић и Стаменка Милосављевића.

а било је и мало весеља...