ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

МОДЕЛИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА

 

 

Нови семинар Интернет клуба за сручно усавршавање у култури -  „ МОДЕЛИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА – садржаји од значаја за локалну аједницу“ .
Програм семинара обједињује три интерактивна предавања:
 
a. Др. Адам Софронијевић, заменик директора Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду - АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ .
b. Мр. Слободан Стевановски, директор Општинске библиотеке Ковачица - ДИГИТАЛНА КОВАЧИЦА – од теорије до праксе у примени locloudhosting.
c. Весна Црнковић, виши библиотекар, директор билиотеке „Радослав Никчевић“, Јагодина - УЛОГА МАТИЧНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ У ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ .
 
Полазници семинара су савладали основне теоријске појмове везане за основе селекције материјала за дигитализацију, примену савремених софтвера и метода у дигитализације и са предавачима разматрали концепте важне за селекцију садржаји од значаја за локалну заједницу дигитализације у библиотекама. Такође, уз примере добре праксе током реализације јесењег семестра АКАДЕМИЈЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ чиће и искуства полазника и њихове визије применљивости стечених вештина у библио0течком раду.
.