ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

О ПРОЈЕКТУ

ХОРТИКУЛТУРНЕ Е - БИБЛИОТЕКЕ

Ауторски тим оснивача Интернет клуба -  Мирко С. Марковић, независни библиотекар саветник и Драган Р. Сајић, инж -  осмислио је програм - пројекат

„ ХОРТИКУЛТУРНА е- БИБЛИОТЕКА“ и  on line акредитовао:

- у рангу - Green 4.0 - код Greenlibraries.org ,

- за програм сталног стручног усавршавања код Народне библиотеке Србије (за библиотечко-информациону делатност за 2018. годину.). 

Пројекту су до сада приступиле библиотеке: 

"Димитрије Туцовић", Лазаревац ,

 "Јован Поповић" Кикинда

"Љубиша Р.Ђенић" Чајетина,

"Библиотека Вршац

Народна библиотека Ковачица и 

Библиотека "Радован Никчевић" Јагодина.

 

Пројекат семинара и менторске инструктаже предвиђа  унапређење програмске понуде садржаја и сервиса у библиотекама уз повећање коришћења постојећих фондова. 

Тема:      Упознавање полазика са основама коришћења садржаја хортикултуре у раду библиотекама,  доступним  и електрониским ресурсима . Објашњење принципа примене стручне и приручне литературе и електронских база хортикултуре у библиотечком окружењу. Приказ примера најбоље праксе библиотека у свету, али добрих примера праксе код нас. 

 

Овај програм има за циљ упознавање библиотекара високошколских, јавних и свих других библиотека са могућностима да користећи само своју иновативност и маштовитост унапреде пословање своје установе и квалитет  услуга које пружа.

Такође, овај програм омиогућава и рационалније коришћење постојећег фонда књига из ове области који се већ налазе у библиотекама. 

Програм обухвата како презентацију основних теоријских појмова из поменутих области, тако доступних респозиторија, али  и практини део  током кога се методолошки напредним методама корисници упућују како да самостално разраде и обликују у пракси теоријске појмове са којима су се претходно упознали. 

 

ПРОГРАМИ и ОБУКЕ: ЛАЗАРЕВАЦ БЕОГРАД ВРШАЦ Бања ВРУЈЦИ