ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

О Б У К А

На Универзитету у Београду, хортикултура постоји као предмет изучавања на два факулета, на Шумарском и Пољопривредном. На Шумарском факултету проучава се орнаментална (пејзажна) хортикултура заједно са пејзажном архитектуром (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру основан је 1960. године), а на Пољопривредном  је то утилитарна хортикултура.

е - ХИРТИКУЛТУРНЕ БИБЛИОТЕКЕ ( пројекат Интерне клуба) имају свој програм обуке, проучавања и  активне свесаджаје  имплеменације ХОРТИКУЛТУРЕ.

Програм се састоји од интерактивних предавања у оквиру којих се обрађују следеће теме:

a.      Зашто релација холтикултура и библиотеке, са постављањем практичних дублета.

b.      Дефинција основних појмова  у оквирима примењене хортикултуре.

c.       Примери библиотека са развијеним садржајима из ове области од Smithsonian Libraries Botany and Horticulture Library Washington DC до библиотеке у Багрдану (Србија)  и  друштвених мрежа (EBHL- European Botanical  and Horticultural Libraries Group )

d.      Основи за поставку претрага садржаја и база на сајту www.hortikulturna.biblioteka.org.rs

e.       Могућности за примену елемената из домена хортилуртире у раду народних (јавних) библиотека.

f.        Техника примене анимационих програма са садржајима  из домена хортилуртире  у три корака.

g.      Хортикултура и маркетинг библиотека.

h.      Библиотечке услуге које подржавају садржаје активности из домена хортилуртире :

i.        Примери и искуства доступности и коришћења литрературе која обрађује хортикултурне садржаје.  

 

ПРОГРАМИ и ОБУКЕ: ЛАЗАРЕВАЦ БЕОГРАД ВРШАЦ