ON-LINE КАТЕДРА

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

BIBLIOTEKE

Ово је локација електронских образовних, консулстативних и тренинг садржаја из библиотечко информационе делатности

2022.

ИKT ПУТOКАЗИ - KA САВРЕМЕНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

2021. 

САДРЖАЈИ КУЛТУРЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

 

Облици и методи дигиталних комуникација (2) – друштвене мреже и Гугл учионица